BEPAAL ZELF UW PLATFORM

De keuze voor een platform hangt samen met de toepassing. Als een project een algemeen karakter heeft (bijv. commercieel of informatief) kan het als los onderdeel op een website geplaatst worden. De meeste Internet providers ondersteunen HTML5 en dat is voldoende voor het functioneren van interactieve projecten.

Als de toegang voorbehouden is aan een specifieke groep gebruikers, verdient het aanbeveling om een LMS (Learning Management System) in te zetten. Hoe dat werkt en welke voordelen dit biedt, kunt u terugvinden in De functie van een LMS op deze website.

Grotere organisaties, die beschikken over een Intranet, kunnen interactieve tutorials op hun eigen systeem zetten. Dat biedt de mogelijkheid om creatief en visueel kennis over te dragen aan personeel of klanten met inlogbevoegdheden.